تحقیق درباره کلمات کلیدی

تحقیق درباره کلمات کلیدی

13 ارديبهشت، 1395 2016-05-02 07:52:04 1455

امروزه آنقدر در مورد محتوای وب سایت ها صحبت شده است، که بسیار از افراد تحقیق درباره کلمات کلیدی را فراموش کرده اند.

بدون کلمات کلیدی سئو عملا وجود نخواهد داشت.

کلمات کلیدی به معنی افکار مردم و وارد کردن این کلمات کلیدی در گوگل برای جستجو است.

 

سودی که از کلمات کلیدی بدست می آورید، و چگونگی پیدا کردن کلمات کلیدی و استفاده از آن ها:

مراحل پیدا کردن کلمات کلید به این صورت است:

ابتدا چند کلمه کلیدی پیدا می کنند

سپس در گوگل پلنر وارد می کنند

سپس یک کلمه کلیدی پیدا کرده و روی آن کار می کنند

خب امروزه تمام این ها تغییر پیدا کرده است. و دیگر به این شکل نمی توان کلمات کلید را جستجو کرد.

امروزه استفاده از گوگل پلنر برای یافتن کلمات کلیدی یک اشتباه بزرگ محسوب می شود.

زیرا پیشنهاد هایی که به شما در رابطه با کلمات کلیدی می کند بسیار وحشتناک است.

 

وقتی به بسکتبال فکر می کنید چه چیزی به ذهن شما می رسد؟

 

 

ولی وقتی بسکتبال را در گوگل پلنر جستجو می کنید

 

 

هیچ کدام از این کلمات را به شما نشان نمی دهد.

 

 

در واقع گوگل پلنر برای شما کلماتی را که به کلمه کلیدی شما گره خورده را به شما نمایش می دهد.

این کلمات بسیار نزدیک هستند ولی - مستقیم نیستند – و به ندرت شما از آن ها استفاده می کنید. تقریبا این کلمات کلیدی کم ترین سود را برای شما خواهند داشت.

اینکه اصلا نخواهید از گوگل پلنر استفاده کنید کار درستی نیست منتها فقط یکسری از کلمات کلیدی در گوگل پلنر به کار شما خواهد آمد.

اگر می خواهید از ابزار گوگل پلنر برای کلمات کلیدی خودتان استفاده نمایید بهتر است به جای بسکتبال از کلمه کلیدی سبد بسکتبال استفاده نمایید به این ترتیب به نتایج بهتری دست پیدا خواهید کرد که در نهایت به فروش شما می انجامد.

 

 

حال کلمات کلیدی شاخص خودتان را بسازید

هدف از اینکار این است که در صنعت کاری خودتان بتوانید به بهترین کلمات کلیدی دست پیدا کنید، حال بیایید کلمات کلیدی خودتان را با استفاده از نرم افزارهای نقشه ذهنی و یا با همان روش سنتی قلم و کاغذ بسازید.

 

 

البته برای اینکار شیوه هایی دیگری را نیز می توان بکار برد مثلا می توانید از طریق جستجویی در گوگل به شکل زیر به یکسری کلمات کلیدی در فروم ها دست پیدا نمایید.

“keyword”+”forum”

“keyword”+”forums”

 

شرکت طراحی سایت پارسایا ، طراحی سایت مدارس ، طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

برچسب ها

Error: SELECT * FROM tags_relations where post_id='145' GROUP BY tag_id

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'saftysign_mrs.tags_relations.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by