لینک های Nofollow در طراحی سایت

لینک های Nofollow در طراحی سایت

10 بهمن، 1394 2016-01-30 10:30:56 2125

مت کاتز رئیس تیم اسپم گوگل اخیرا به سوالی با این مضمون جواب داده سات که "آیا لینکهای Nofollow  به رتبه بندی سایت در موتورهای جستوجو صدمه می زنند؟"

فیلم در آپارات

فیلم در یوتیوب

 

لینکهای Nofollow  متنها یا عکسهایی هستند که از سایتهای دیگر به سایت شما آدرس داده می شوند و ویژگی که در آنها تعریف می شود بدین این صورت می باشد rel=nofollow
این ویژگی به موتورهای جستجویی مانند گوگل اعلام می کند این لینک را دنبال و ذخیره نکنند مت کاتز هم می گوید به طور کلی گوگل این لینکها را دنبال نمی کند، ما در تیم طراحی سایت و برنامه نویسی پارسایا بر این عقیده هستیم که گاهی اوقات گوگل این لینکها را دنبال خواهد کرد ولی در اکثر موارد این طور نمی باشد.
متاسفانه کسی خارج از گوگل نمی تواند اطلاعات جامع و کامل راجع به این موضوع بیان کند. لینکهای Nofollow  لزوما آسیبی به رتبه بندی شما نمی زنند اما در رتبه شما هم کمکی نمی کنند. اما به یاد داشته باشید هر لینکی که در اینترنت به سایت شما آورده شود کاملا با ارزش و قابل قبول می باشد.

برچسب ها

Error: SELECT * FROM tags_relations where post_id='56' GROUP BY tag_id

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'saftysign_mrs.tags_relations.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by