کتاب طراحی سایت: طراحی سایت با استفاده از تجربه کاربران

کتاب طراحی سایت: طراحی سایت با استفاده از تجربه کاربران

18 تير، 1395 2016-07-08 20:28:23 1196

کتاب طراحی سایت: طراحی سایت با استفاده از تجربه کاربران

در این کتاب مارثین تردر رئیس شرکت بزرگ UXpin نکات و ترفندهای بسیار عالی طراحان و برنامه نویسان شرکت ها را جمع کرده تا درک عمیقی درباره این که چگونه، وب سایت خود را برای کاربران طراحی کنید تا بهترین بازده را داشته باشد.

در این 67 صفحه کتاب طراحان مطرح درباره حل مشکلات اصلی خود در زمان طراحی سایت پرداخته اند.

مشکلاتی از قبیل:

  • چه زمانی دقیقا طراحی سایت ما به پایان رسیده؟
  • چگونه زمان مناسب بین تحویل محصول و معطل نشدن کاربران را محاسبه کنیم؟
  • در کجاهای وب سایت از گرافیک های مناسب استفاده کنیم؟
  • رنگ آمیزی وب سایت برای تحت تاثیر قرار دادن کاربران چگونه باشد؟

 

شما می توانید از طریق لینک زیر به صفحه مورد نظر بروید و با پر کردن ایمیل خود کتاب را دریافت کنید

https://studio.uxpin.com/ebooks/ux-design-in-action/

برچسب ها

Error: SELECT * FROM tags_relations where post_id='154' GROUP BY tag_id

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'saftysign_mrs.tags_relations.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by