کتاب طراحی سایت: بهترین مجموعه ی کتاب های طراحی رابط کاربری در سال 2016

کتاب طراحی سایت: بهترین مجموعه ی کتاب های طراحی رابط کاربری در سال 2016

19 تير، 1395 2016-07-09 17:35:07 1641

کتاب طراحی سایت: بهترین مجموعه ی کتاب های طراحی رابط کاربری در سال 2016

در این مجموعه که از 3 کتاب گردآوری شده، راهنمایی مفید در مورد طراحی های مدرن و تمارین لازم برای خلق هر چه بهتر صفحات وب سایت برای شما گنجانده شده است.

 1. بهترین تمرین ها برای رابط کاربری در طراحی سایت
 • رفتار دید کاربران به وب سایت
 • تئوری روانشناسی رنگ ها
 • ناوبری وب
 • ترکیب مناسب فونت متن ها و رنگ آنان
 • رفتارهای کاربران و مستندات آن
 1. الگوهای رابط کاربری در طراحی سایت: کنترل ها، رابط ناوبری وب سایت
 • بهترین برای طراحی فیلدها
 • کنترل ها، که شامل منوها می باشد
 • ناوبری راحت وب سایت برای کاربر
 1. الگوهای رابط کاربری در طراحی سایت بخش دوم: طرح بندی، محتوا، داده،عکس وفیلم
 • طرح بندی، الگوهای خواندن
 • سازماندهی محتوا
 • کنترل مجموعه بزرگی از داده ها
 • استفاده از فیلم ها و عکس ها در جای مناسب

برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید و آدرس ایمیل خود را وارد نمایید تا کتاب ها را دریافت نمایید

https://studio.uxpin.com/ebooks/2016-web-ui-best-practices-ebook-bundle/

برچسب ها

Error: SELECT * FROM tags_relations where post_id='155' GROUP BY tag_id

Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'saftysign_mrs.tags_relations.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by