وبلاگ پارسایا

پست های وبلاگ

6 ابزار رایگان تولید رنگ در طراحی سایت

آموزشی 2016-01-24 00:10:11 1740

وقتی صحبت از طراحی به میان می آید، رنگ یکی از سخت ترین مسائل برای انتخاب شما می باشد زیرا طیف غظیمی جلوی روی شماست و فقط می توانید یک یا چند حق اتخاب داشته باشید.

ادامه مقاله