وبلاگ پارسایا

پست های وبلاگ

7 باور اشتباه در مورد پول که شما را فقیر نگه می دارد

موفقیت 2016-11-15 12:28:06 1500

مهم ترین این اعتقادات اشتباه این است: پول به شما خدمت می کند. شما رئیس هستید و اون یک خدمتکار خیانکار است. پول دو هدف را دنبال می کند: اون به ما این اجاره را می دهد که راحت زندگی کنیم. و اون وسیله ای است که به شما این اجازه را می دهد که به در این دنیا کارهای بهتری را بتوانیم انجام دهیم. بگذارید پول به شما خدمت کند.

ادامه مقاله