برای اجاره سالن تولد در محدوده پاسداران با شماره زیر تماس بگیرید

تلفن تماس: 09122769186
دفترخانه اسناد رسمی ازدواج غرب تهران

دفترخانه اسناد رسمی ازدواج غرب تهران

دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج غرب تهران همانند دیگر دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج، بخش قابل توجهی از عرضه خدمات ثبتی و تنظیم و ثبت اسناد رسمی را عهده دار هستند و ضمن انجام امور مربوط به ازدواج و طلاق، مشاورۀ رایگان و خدمات معاضدت قضایی جانعه را نیز انجام می دهند. اگر در روزهایی به سر می برید که از میان مراکز اسناد رسمی ازدواج تهران، در پی پیدا کردن یک دفتر ازدواج شیک در غرب تهران هستید، یا در صدد یافتن دفترخانه های ازدواج ارزان در غرب تهران هستید، فهرست دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق غرب تهران را از طریق اینترنت جستجو کنید تا با یافتن لیست دفاتر ازدواج غرب تهران بتوانید از میان دفترخانه های ازدواج غرب تهران، دفترخانه مورد نظرتان را به راحتی پیدا کنید.

عقد در دفرخانه ازدواج

تشکیلات محضر خانه

در محضرخانه ها یا در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، افراد مختلف با جایگاه و سمت های شغلی مختلفی مشغول به کار هستند که می توان از سردفتر، دفتر یار، سند نویس و دفتر نویس نام برد.

سر دفتر 

شخصی است که ادارۀ امور دفترخانه را بر عهده دارد. این شخص بر اساس پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران تعیین می شود. سر دفتر می تواند از منشی و کارمند استفاده کند، با این حال، مسئولیت همۀ امور دفترخانه بر عهدۀ شخص سر دفتر است. شخصی می تواند به عنوان سر دفتر منصوب شود که دارای این ویژگی ها باشد: تابعیت از دین مبین اسلام؛ اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه و قانون اساسی؛ ملزم به احکام شرعی؛ حدّاقل 25 سال (شمسی)؛ داشتن حسن شهرت و توانایی انجام کار؛ تأهل؛ داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی.

دفتریار

سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت بر عهدۀ دفتر یار است. دفتریار بنا بر پیشنهاد سر دفتر و بر اساس ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک ایران و از جانب رئیس قوۀ قضاییه منصوب می شود.

سند نویس

 سند نویسی از مهمترین شغل ها و سمت های یک دفترخانه است و کار آن ها مانند «محررین» است.

دفتر نویس

دفتر نویسی از سمت هایی بود که قبلاً جزء تشکیلات و کارهای یک دفترخانه بود که از سال 1392 تا 1395 و سال های پس از آن، به واسطۀ راه افتادن سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد، این شغل یا سمت، به تدریج از تشکیلات محضر خانه ها حذف شد.

مهر و تابلو و دفترهای دفترخانه های ازدواج و طلاق

 مهرها و تابلوهای دفاتر ازدواج و طلاق می بایست طبق نمونه ای باشد که از سوی سازمان ثبت تصویب شده است؛ سردفتران ازدواج و طلاق حقی در دخل و تصرف آن نداشته و در كلیه اوراق لازم است که شماره و محل دفترخانه و نام و مشخصات كامل سردفتر به چاپ برسد.

دفترهای ثبت ازدواج و طلاق نیز  باید همانند دفترهای اسناد رسمی مجلد باشد و همۀ صفحه های آن توسط دادستان یا نمایندۀ دادستان امضا و مهر شده باشد و تعداد کل صفحات با تمام حروف در صفحۀ اول و صفحۀ اخر قید شود و توسط دادستان یا نمایندۀ دادستان امضا و مهر شود.