پارسایا
میکاپ عروس برای صورت های کشیده چگونه است
04
تیر
نوشته S.K | | |

میکاپ عروس برای صورت های کشیده چگونه است

آنچه که در رابطه با میکاپ صورتهای کشیده مهم است، خنثی کردن کشیدگی صورت و ایجاد حالتی است که در آن فرم صورت شخص به حالت بیضی یا گرد متمایل گردد؛ به طور کلی صورت های کشیده باید کمی کوتاه تر دیده شو...