پارسایا
اختلاف سنی مناسب برای ازدواج چقدر است؛ آیا با دختران بزرگتر از خودمان ازدواج کنیم
12
تیر
نوشته کوه فر | | |

اختلاف سنی مناسب برای ازدواج چقدر است؛ آیا با دختران بزرگتر از خودمان ازدواج کنیم

یکی از مواردی که برای انتخاب همسر همواره در نظر گرفته می شود سن است. زمانی که دو نفر با هم آشنا می شوند یکی از اولین سؤالاتی که نا خودآگاه از یکدیگر می پرسند سؤال در مورد سن و سال است. در ایران و در س...