پارسایا
روش های مقابله با استرس قبل از ازدواج
07
خرداد
نوشته دادخواه | | |

روش های مقابله با استرس قبل از ازدواج

ازدواج یک پروسه ی بلند یک ساله دارد که تا دقیقه ی نود عروس و داماد در حال دویدن برای درست کردن کارهای عروسی می باشند. در این بین عروس و داماد استرس های زیادی را متحمل می شوند که می توان این حجم از است...