پارسایا
مراسم پاتختی
08
خرداد
نوشته دادخواه | | |

مراسم پاتختی

روز فردای عروسی رسم است که تعدادی از فامیل های عروس و داماد البته با دعوت قبلی که همگی خانم هستند برای تبریک به عروس و بازدید، به خانه عروس می روند. مهمان ها هدیه ای نقدی یا غیر نقدی برای عروس می برند...