پارسایا
خواستگاری و باید و نبایدهای آن، در مراسم خواستگاری چه بگوییم
23
خرداد
نوشته کوه فر | | |

خواستگاری و باید و نبایدهای آن، در مراسم خواستگاری چه بگوییم

اگر اولین بار است که برای فرزندتان به خواستگاری می روید و تجربۀ چندانی در این زمینه ندارید، اگر خودتان هم تا به حال به خواستگاری نرفیتد و برای نخستین بار است که به خواستگاری دختری که دوستش دارید می رو...