پارسایا
خط قرمزهای دوران نامزدی
03
تیر
نوشته دادخواه | | |

خط قرمزهای دوران نامزدی

از شیرین ترین دوران زندگی دختر و پسر دوران نامزدی است. این دوران برای شناخت بیشتر و بهتر دختر و پسر از اخلاقیات و روحیات هم صورت می گیرد که البته اگر می خواهید خط قرمزهای دوران نامزدی را زیر پا نگذاری...