پارسایا
دسته گل عروس لیلیوم
29
خرداد
نوشته S.K | | |

دسته گل عروس لیلیوم

دسته گل عروس لیلیوم یا همان گل سوسن یکی از پر طرفدارن دسته گل های عروس در ایران و خارج از ایران است. لیلیوم از واژۀ li به معنای سفیدی گرفته شده است که اشاره به رنگ سفید سوسن مدونا دارد. گل لیلیوم...