پارسایا
تفاوت عروسی های ایرانی و خارجی
20
خرداد
نوشته دادخواه | | |

تفاوت عروسی های ایرانی و خارجی

نحوه ی برگزاری عروسی ایرانی داخل کشور با توجه به تفاوت های فرهنگی هر شهر و استان و یا قوم و قبیله ای تفاوت های زیادی دارد چه برسد به تفاوت های عروسی های ایرانی و خارجی. این تفاوت ها از نحوه ی آشنایی ت...