پارسایا
عمل جراحی بینی
12
خرداد
نوشته S.K | | |

عمل جراحی بینی

عمل جراحی بینی در دنیای امروز آمار بالایی را به خود اختصاص داده است، به ویژه در ایران افراد زیادی در گروه های سنی مختلف اعم از مرد یا زن، دختر یا پسر خواهان جراحی زیبایی بینی هستند. افراد مختلف از جرا...
پارسایا
ویژگی های جراح بینی خوب
12
خرداد
نوشته S.K | | |

ویژگی های جراح بینی خوب

با شایع شدن جراحی زیبایی بینی، افراد زیادی در صدد پیدا کردن یک جراح بینی خوب هستند. پیدا کردن یک جراح بینی خوب اولین قدم در جراحی بینی است که می تواند تمام خطرات و ریسک های آتی ناشی عمل جراحی بینی را...
پارسایا
بعد از جراحی بینی چه خوراکی هایی بخوریم
12
خرداد
نوشته S.K | | |

بعد از جراحی بینی چه خوراکی هایی بخوریم

پس از عمل جراحی بینی، مراعات کردن پاره ای از موارد می تواند در سرعت بهبود پس از عمل تأثیر بسزایی داشته باشد. علاوه بر راهکارهای دارویی و راهکارهایی که پزشک در روند سرعت بهبود بیماری به کار می گیرد، اس...