پارسایا
در مراسم خواستگاری چی بپوشم (داماد)
09
تیر
نوشته کوه فر | | |

در مراسم خواستگاری چی بپوشم (داماد)

انتخاب لباس برای مراسم خواستگاری علاوه بر اینکه یکی از مهمترین افکار عروس در روزهای منتهی به خواستگاری اش است، می تواند یکی از مهمترین افکاری باشد که در ذهن داماد نیز موج می زند. این حالت به...