پارسایا
پیشگیری از افتادگی و شل شدن پوست پس از کاهش وزن
25
تیر
نوشته کوه فر | | |

پیشگیری از افتادگی و شل شدن پوست پس از کاهش وزن

اگر وزن زیادی برای از دست دادن داشته باشید، هنگامی که به هدف خود می رسید، ممکن است نگران شل شدن و افتادگی پوست خود باشید. افراد زیادی پس از کاهش وزن به این معضلات دچار می شوند. با توجه به رشد رون...