پارسایا
راه های مراقبت از عشق در زندگی مشترک
01
مرداد
نوشته دادخواه | | |

راه های مراقبت از عشق در زندگی مشترک

بسیاری از افراد بر این باورند که مراقبت از عشق تنها به زمانی تا قبل از ازدواج مربوط می شود و بعد از ازدواج دیگر نباید به آن اهمیت زیادی داد؛ اما باید بگوییم در واقع مراقبت از عشق بین زن و مرد در طول ز...