پارسایا
مشاوره پیش از ازدواج تا چه حد اهمیت دارد
23
خرداد
نوشته دادخواه | | |

مشاوره پیش از ازدواج تا چه حد اهمیت دارد

متاسفانه در کشور ما مشاوره و مراجعه به پزشک روانشناس و یا روانپزشک خیلی مرسوم نیست و حتی دیده شده برخی افراد هنگامی که متوجه می شوند برای حل مشکلات روحی به پزشک مراجعه می کنید شما را به تمسخر می گیرند...