پارسایا
فرهنگ و مشکلات ازدواج مجدد در ایران
11
تیر
نوشته دادخواه | | |

فرهنگ و مشکلات ازدواج مجدد در ایران

ما مردم ایران همیشه در عرصه های مختلف دنیا به تمدن و فرهنگ 2500 ساله ی خودمان می بالیم و به آن مغرور هستیم اما گاهی از سوی برخی افراد کارها و طرز فکرهایی دیده می شود که می توان به این ادعاها در مورد س...