پارسایا
تاثیرات شاغل بودن زن در زندگی مشترک
23
تیر
نوشته دادخواه | | |

تاثیرات شاغل بودن زن در زندگی مشترک

با توجه به وضعیت اقتصادی سخت و تورم بالا طی دو دهه ی گذشته باعث شده زن و مرد بیش از پیش برای کمک به یکدیگر، آسایش روح و روان و خوشبختی در زندگی مشترک پا به پای هم کار کنند تا این حس رفاه را در زندگی و...