پارسایا
مانیکور و پدیکور
05
خرداد
نوشته دادخواه | | |

مانیکور و پدیکور

مانیکور و پدیکور به مجموعه ای از کارها گفته می شود که برای بهداشت و زیبایی ناخن های دست و پا در سالن های زیبایی انجام می گیرد. اگر ناخن های دست و پایتان کاشت است نیازی به مانیکور و پدیکور ندارید اما ا...