پارسایا
گل آرایی شناور بر روی آب برای مراسم عروسی
11
تیر
نوشته کوه فر | | |

گل آرایی شناور بر روی آب برای مراسم عروسی

گل آرایی جشن ها، سمینارها و مراسم عروسی همواره یکی از کارهایی است که برگزار کنندگان مهمانی ها، سمینارها و جشن های عروسی با آن سر و کار دارند و به آن می پردازند. چگونگی و نحوه گل آرایی و چیدمان آن به و...