پارسایا
ورزش های مناسب برای سه ماهه سوم بارداری
25
تیر
نوشته کوه فر | | |

ورزش های مناسب برای سه ماهه سوم بارداری

سه ماهه سوم بارداری شامل هفته 29 تا هفته 40 یعنی ماه هفت، هشت و نهم حاملگی است. سه ماهه سوم بارداری بلافاصله به طور پیوسته با افزایش پایدار وزن، تنگی نفس، خستگی و پیش بینی بیشتر زایمان مشخص می شود. بر...